MyEm0.Com Jom Kita BelajaQ

Latihan Bahasa Melayu

LATIHAN KATA NAMA AM DAN KHAS

KATA NAMA
Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum seperti dalam contoh di bawah:
orang:  ayah, polis, perempuan
haiwan:  ayam, itik, buaya
benda:  televisyen, komputer, bank
tempat:  stadium, jalan raya, pulau
Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan. Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan.
Contoh: buai -> buaian
Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Contoh perkataan ditunjukkan seperti di bawah:
benda:  Sri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah
orang:  Cik Nazifah, Inspektor Fahim, Dr.Eng 
binatang:  Comel, Pak Belang, Dody
 tempat:   Kampung Bahru, Johor Baru, Putrajaya
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

Bagi menguji tahap kefahaman anda mengenai Kata Nama ini...Sila  Klik pada Take Quiz.
        SELAMAT MENJAWABLATIHAN KATA HUBUNG


Kata hubung.

Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan
dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

2.     Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:
(a)    kata hubung gabungan,
(b)    kata hubung pancangan,
(c)    kata hubung berpasangan.

3.         Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

Contoh
Ayat Contoh
agar
Saya berharap agar kamu cepat sembuh.
apabila
Sila angkat tangan apabila nama kamu dipanggil.

Kata Hubung Berpasangan
          

Contoh
Jangan – pun
Sama ada – ataupun

Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

Dan
Dengan
Kerana
demikian
atau

Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa
semoga
setelah
sewaktu

Jom uji kefahaman dengan menjawab soalan di bawah ini. Sila masukkan nama anda di ruangan tersebut dan terus Klik pada Take Quiz.
SELAMAT MAJU JAYA...


 LATIHAN KATA GANDA


Kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya.

 Contoh :

Gandaan kata nama
Gandaan Kata kerja
Gandaan Adjektif /sifat
buku-buku
lembu-lembu
murid-murid
kawan-kawan
baring-baring
pandang-pandang
jalan-jalan
usik-usik
manis-manis
besar-besar
awal-awal
bulat-bulat


Jom uji kefahaman anda dengan menjawab soalan kuiz dibawah ini. Sila masukkan nama anda di ruangan tersebut dan terus Klik pada Take Quiz.
SELAMAT MAJU JAYA

LATIHAN PEMAHAMANPemahaman ialah perihal memahami , apa yang difahami tentang sesuatu pengajaran atau sejauhmana sesuatu isi kandungan pengajaran itu difahami oleh murid-murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Jom uji kefahaman anda dengan menjawab soalan kuiz di bawah ini. Sila klik di  ruangan  Take Quiz.
Selamat Mencuba!